ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ»

Σας ενημερώνουμε, ότι ο γ' κύκλος σπουδών του ΔιΠΜΣ "ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ" 

έχει προκηρυχθεί. Ακολουθεί σύνδεσμος με την προκήρυξη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account