ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ε.Ν.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται ενυπόγραφα στις επιστολές - ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ενότητα αυτή.

 
 
Εμφάνιση # 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗΣ 20 Ιανουαρίου 2021
METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΕ 22 Δεκεμβρίου 2020
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DHPC: Tecfidera® 16 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΟΝΤΟΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ Η ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER 17 Σεπτεμβρίου 2020
AΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» 07 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 01 Ιουνίου 2020
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 04 Μαΐου 2020
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΔΥΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥΣ ΓΙΑ Γ.Ν. ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 03 Μαΐου 2020
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 06 Μαρτίου 2020

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account