ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τη σύναψη σύμβασης έργου με δύο (2) Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων διάρκειας ενός (1) έτους, στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής του θεσμού του Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων (Τ.Σ.Μ.) στην Ελλάδα.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account