ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ & ΑΝΟΙΑΣ

ΝΟΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ & ΑΝΟΙΑΣ

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :  Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ, Ε. ΚΑΠΑΚΗ, Π. ΣΑΚΚΑ

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: Γ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

 

COVID-19 ΚΑΙ ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER
ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account