ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΟ ΟΞΥ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ & ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΟ ΑΕΕ

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί θα βρείτε τις πρόσφατες Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της Αρτηριακής Πίεσης στο οξύ Ισχαιμικό & Αιμορραγικό ΑΕΕ στις οποίες υπάρχει Ελληνική εκπροσώπηση τόσο στη συγγραφική ομάδα όσο και στις πρωτότυπες εργασίες οι οποίες οδήγησαν στην εκπόνηση αυτών των οδηγιών.

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαχείριση της Αρτηριακής Πίεσης στο οξύ Ισχαιμικό & Αιμορραγικό ΑΕΕ

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account