ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ

Η Ε.Ν.Ε. δεν φέρει ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται ενυπόγραφα στις επιστολές - ανακοινώσεις που δημοσιεύονται στην ενότητα αυτή.

 
 
Εμφάνιση # 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ mRNA ΕΜΒΟΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19 COMIRNATY ΚΑΙ SPIKEVAX 19 Ιουλίου 2021
ΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 12 Φεβρουαρίου 2021
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΦΛΟΥΟΞΕΤΙΝΗΣ 20 Ιανουαρίου 2021
METAΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΕΕ 22 Δεκεμβρίου 2020
ΦΑΡΜΑΚΟΕΠΑΓΡΥΠΝΙΣΗ: ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ DHPC: Tecfidera® 16 Νοεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΥ Η ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ALZHEIMER 17 Σεπτεμβρίου 2020
AΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΩΝ 11 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ: «ΝΕΥΡΟΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ» 07 Σεπτεμβρίου 2020
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΕ ΠΑΝΕΠ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 01 Ιουνίου 2020
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 04 Μαΐου 2020

Log in

Ο λογαριασμός σας θα ενεργοποιηθεί μετά απο έγκριση του υπευθύνου εντός 24 ωρών και σε ώρες λειτουργίας της γραμματείας
create an account